Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa „RYF”

44-201 Rybnik
ul. B. Chrobrego 39
NIP: 642-223-45-74
Regon: 273480043

tel. 32 423 75 22
e-mail: biuro@sm-ryf.rybnik.pl