O nas

Informacje

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ryf” została założona przez pracowników Rybnickiej Fabryki Maszyn „Ryfama” S.A. z siedzibą w Rybniku na bazie przejętych od fabryki mieszkań zakładowych. Wszystkie budynki są zlokalizowane wokół centrum miasta.Spółdzielnia rozpoczęła swoją działalność w1997 roku, jest więc jedną z najmłodszych i zarazem najmniejszą spółdzielnią mieszkaniową na terenie Rybnika. Spółdzielnia administruje 317 lokalami mieszkalnymi, mieszczącymi się w budynkach przy ulicy Chrobrego, Kościuszki, Marokanów, Jankowickiej i Reymonta.

Organy Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący RN – Kazimierz Tomas
Z-ca Przewodniczącego RN – Jan Pawelski
Sekretarz RN – Piotr Kasprzyk
Członek RN –  Barbara Dardzińska
Członek RN –  Czesława Kędziora

Rada Nadzorcza przyjmuje mieszkańców w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 14.00 – 15.30

Zarząd:
Prezes Zarządu – mgr inż. Małgorzata Kiwior
V-ce Prezes Zarządu – mgr inż. Tomasz Dzionek

Zarząd przyjmuje mieszkańców w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 13.30 – 15.30
Z członkami Zarządu można się umówić i kontaktować pod numerem telefonu  tj. 32 423 75 22.

Kadencje Rady Nadzorczej

W latach 2018-2022 Rada Nadzorcza IX kadencji działała w składzie:

1. Andrzej Sieczkowski – przewodniczący

2. Teresa Cyc -z-ca przewodniczącego

3. Jan Pawelski – sekretarz

4. Barbara Dardzińska

5. Piotr Kasprzyk

W latach 2015-2018 Rada Nadzorcza VIII kadencji działała w składzie:

1.  Andrzej Sieczkowski – przewodniczący
2. Stanisław Kulik – z-ca przewodniczącego
3. Jerzy Bielas – sekretarz
4. Teresa Cyc
5. Grażyna Gatnar

W latach 2012- 2015 Rada Nadzorcza VII kadencji działała w składzie:
1. Kazimierz Tomas – przewodniczący
2. Jan Pawelski – z-ca przewodniczącego
3. Joanna Jasik – sekretarz
4. Jerzy Bielas
5. Stanisław Kulik

W latach 2009-2012 Rada Nadzorcza VI kadencji działała w składzie:
1. Stefan Jureczek – przewodniczący
2. Janusz Olek – z-ca przewodniczącego
3. Teresa Cyc – sekretarz
4. Tadeusz Adamowicz
5. Wojciech Pawela / Kazimierz Tomas

W latach 2006-2009 Rada Nadzorcza V kadencji działała w składzie:
1. Kazimierz Tomas – przewodniczący
2. Stefan Jureczek – z-ca przewodniczącego
3. Adam Rosół – sekretarz
4. Jerzy Bielas
5. Tadeusz Adamowicz

W latach 2003-2006 Rada Nadzorcza IV kadencji działała w składzie:
1. Janusz Konsek – przewodniczący
2. Tadeusz Jaśkiewicz – z-ca przewodniczącego
3. Adam Rosół – sekretarz
4. Zygmunt Slima
5. Jan Meszko

W latach 2000-2003 Rada Nadzorcza III kadencji działała w składzie:
1. Kazimierz Tomas – przewodniczący
2. Stanisław Gerus – z-ca przewodniczącego
3. Wanda Gros – sekretarz
4. Tadeusz Adamowicz
5. Janusz Konsek
6. Mieczysław Mogielski
7. Antoni Pierchała
8. Edward Remisz
9. Bernard Somerlik

Od października 1997r – 2000 Rada Nadzorcza II kadencji działała w składzie:
1. Piotr Oleś – przewodniczący
2. Antoni Pierchała – z-ca przewodniczącego
3. Wanda Gros – sekretarz
4. Tadeusz Adamowicz
5. Jerzy Grolik
6. Bernard Somerlik
7. Mieczysław Mogielski
8. Stanisław Gerus
9. Kazimierz Tomas

W 1997r Rada Nadzorcza I kadencji działała w składzie:
1. Izydor Stochmal – przewodniczący
2. Gerard Witkowski – z-ca przewodniczącego
3. Ireneusz Pychyński – sekretarz
4. Piotr Schinske
5. Edward Remisz
6. Bernard Somerlik
7. Stanisław Gerus
8. Andrzej Szostecki
9. Adam Rosół

Skład osobowy Zarządu w minionych latach

Od 1 czerwca do 31 lipca 2013r Zarząd działał w składzie:
mgr inż. Małgorzata Kiwior – Prezes Zarządu
mgr inż. Nina Kocyan – V-ce Prezes Zarządu,

Od 01 sierpnia 2005r Zarząd był w składzie:
Henryk Piasecki – Prezes Zarządu
mgr Stanisław Jaszczuk – V-ce Prezes Zarządu

Od października 1997r Zarząd pracował w składzie:
inż. Izydor Stochmal – Prezes Zarządu
Henryk Piasecki – V-ce Prezes Zarządu

Pierwszy Zarząd SM „RYF” działał w składzie:
Henryk Piasecki – Prezes Zarządu
mgr Stanisław Jaszczuk – V-ce Prezes Zarządu

Dodaj komentarz