Akty Prawne

1. Statut SM RYF

2. Regulamin organizacyjny

3. Regulamin Zarządu

4. Regulamin Rady Nadzorczej

5. Regulamin woda i ścieki w budynkach

6.Regulamin rozliczania kosztów c.o. od dnia 15.12.2022

7. Regulamin wymiany okien

8. Regulamin obowiązków od 30.03.2023

9. Regulamin porządku domowego

10. Regulamin wyboru firm

11. Regulamin odbioru robót i wykorzystania materiału

12. Regulamin zasad rozliczania kosztów GZM oraz ustalania wysokości opłat

          13. Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych _2017

14. Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań

15. Regulamin ustalania wysokości wkładów budowlanych i mieszkaniowych

16. Regulamin obliczania powierzchni użytkowej lokali

17. Regulamin WZ ogólny

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 16 września 1982 r.Prawo spółdzielcze