Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku 06 czerwca 2019r.

ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 25 ust.3 i § 26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, zawiadamia się wszystkich członków, że w dniu 6 czerwca 2019r. o godzinie 1630, w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku przy ulicy Reymonta 69, odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku. Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: Otwarcie […]

Czytaj dalej


Informacja dla mieszkańców – wymiana wodomierzy z modułami radiowymi

Informujemy, że w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy i modułów radiowych, rozpoczęto ich wymianę. Koszt zakupu wodomierza i modułu radiowego obciąża lokal mieszkalny w kwocie: 232,20 zł brutto(koszt wodomierza 75,60 zł/szt. + koszt modułu radiowego 156,60 zł/szt). Koszt usługi wymiany i konfiguracji pokrywa Spółdzielnia. Należność za wymienione wodomierze i moduły radiowe może być uregulowana […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do składania ofert na termomodernizacje budynku

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „RYF” w Rybniku ul.B.Chrobrego 39 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac: Termomodernizacja  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Władysława Stanisława Reymonta 63 ABCD  w Rybniku zgodnie z pozwoleniem nr 1196/6740/2018.  Planowany okres wykonania prac: od styczeń 2019 – do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2019/2020. Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i weryfikacji […]

Czytaj dalej


Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku 08 listopad 2018r

ZAWIADOMIENIE W związku z wnioskami,  które wpłynęły do Spółdzielni w dniu 24 października 2018r, popartymi przez 12 członków z bloku przy ul. Reymonta 61 ABCD i 12 członków z bloku przy ul. Reymonta 65 ABC, Zarząd zawiadamia wszystkich członków, że Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku, zwołane na podstawie § 25 ust.4 oraz […]

Czytaj dalej


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, zawiadamia się wszystkich członków, że w dniu 22 czerwca 2018r. o godzinie 17.00, w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku przy ulicy Reymonta 69, odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku. Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: Otwarcie obrad (Przewodniczący Rady Nadzorczej). […]

Czytaj dalej