Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku.

ZAWIADOMIENIE   Na podstawie § 25 ust.3 i § 26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, zawiadamia się wszystkich członków, że w dniu 6 czerwca 2024r. o godzinie 1630, w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku przy ulicy Reymonta 69, odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku.   Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do złożenia oferty na instalację fotowoltaiczną

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „RYF” w Rybniku ul .B. Chrobrego 39   Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac w formule : „Zaprojektuj i wybuduj” instalacje fotowoltaiczne na dachach 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Reymonta 63 ABCD i Reymonta 65 ABC w Rybniku wraz z uzyskaniem grantu OZE BGK.   Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę nawierzchni chodnika Reymonta 61-63

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku ul.B.Chrobrego 39 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac: Wymiana nawierzchni chodnika przy ulicy Reymonta 61-63 w Rybniku  (przy placu zabaw). Opis zakresu prac : – zerwanie istniejącej nawierzchni – wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem – ułożenie obrzeży – ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (szara i […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę nawierzchni chodnika Kościuszki 29A

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku ul.B.Chrobrego 39 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac: Wymiana nawierzchni chodnika przy ulicy Kościuszki 29A w Rybniku. Opis zakresu prac : – zerwanie istniejącej nawierzchni – wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem – ułożenie obrzeży – ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm Planowany termin rozpoczęcia  prac maj-czerwiec […]

Czytaj dalej


Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku 06 czerwca 2019r.

ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 25 ust.3 i § 26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, zawiadamia się wszystkich członków, że w dniu 6 czerwca 2019r. o godzinie 1630, w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku przy ulicy Reymonta 69, odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku. Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: Otwarcie […]

Czytaj dalej


Informacja dla mieszkańców – wymiana wodomierzy z modułami radiowymi

Informujemy, że w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy i modułów radiowych, rozpoczęto ich wymianę. Koszt zakupu wodomierza i modułu radiowego obciąża lokal mieszkalny w kwocie: 232,20 zł brutto(koszt wodomierza 75,60 zł/szt. + koszt modułu radiowego 156,60 zł/szt). Koszt usługi wymiany i konfiguracji pokrywa Spółdzielnia. Należność za wymienione wodomierze i moduły radiowe może być uregulowana […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do składania ofert na termomodernizacje budynku

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „RYF” w Rybniku ul.B.Chrobrego 39 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac: Termomodernizacja  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Władysława Stanisława Reymonta 63 ABCD  w Rybniku zgodnie z pozwoleniem nr 1196/6740/2018.  Planowany okres wykonania prac: od styczeń 2019 – do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2019/2020. Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i weryfikacji […]

Czytaj dalej