Lista osób kandydujących do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” na kadencję w latach 2022-2025

Osoby kandydujące do Rady Nadzorczej SM „RYF”

na kadencję w latach 2022-2025

1. Bielas Jerzy, Reymonta 63
2. Dardzińska Barbara, Chrobrego 39
3. Kasprzyk Piotr, Reymonta 63
4. Kędziora Czesława, Marokanów 4
5. Kulik Krystyna, Reymonta 61
6. Pawelski Jan, Reymonta 65
7. Tomas Kazimierz, Jankowicka 14