Zaproszenie do składania ofert na prace remontowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku  ul.B.Chrobrego 39

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac:

Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Reymonta 65 C w Rybniku

Opis zakresu prac :

– ocieplenie ścian maszynowni styropianem

-naprawa kominów wraz z przemurowaniem , dociepleniem wełną mineralną i styropianem

-renowacja pokrycia dachu w systemie Hydronylon

-ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej

-montaż instalacji odgromowej

Planowany termin rozpoczęcia  prac    maj 2018r.

Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i weryfikacji przedmiarów robót

Wszelkie pytania kierować : Piotr Kubat tel. 502 276 104.

Oferta powinna zawierać:

  • kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem prac z podziałem na zadania,
  • termin realizacji,
  • okres gwarancji na wykonane prace,
  • termin płatności za wykonane prace,
  • potwierdzenie autoryzacji wykonywania technologii Hydronylon przez firmę  Prof-Tech.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA REMONT DACHU-REYMONTA 65C”  w terminie do 30.04.2018 r. godz. 14 w siedzibie Spółdzielni „RYF” w Rybniku przy ul.B.Chrobrego 39.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie podlega ustawie o Zamówieniach Publicznych