OSIEDLOWE PLOTKI KREDYTOWE

W ostatnich dniach pojawiły się w Państwa klatkach ulotki autorstwa mieszkańców bloku przy ul. Reymonta 61D zatytułowane :  „Wyjaśnienie spraw kredytu z Banku przez Spółdzielnię Mieszkaniową RYF”.

Odnosząc się do podanych treści ulotek, Zarząd uprzejmie informuje, że ewentualna termomodernizacja z uzyskaniem premii termomodernizacyjnej musi być sfinansowana środkami pochodzącymi z kredytu. Warunkiem uzyskania premii jest zaciągnięcie kredytu, którego zabezpieczeniem jest celowy fundusz remontowy – fundusz termomodernizacyjny, a nie zabezpieczenie hipoteczne na budynku.

Na tych samych zasadach była realizowana termomodernizacja budynku przy ul. Jankowickiej 14.

Na wszystkich spotkaniach była o tym mowa.

Wykonano wstępne audyty termomodernizacyjne, które określiły poziom kosztów inwestycji oraz poziom oszczędności na centralnym ogrzewaniu, możliwy do uzyskania po termomodernizacji (przewidywany spadek o ok. 40 %).

Każdy budynek jest inny więc koszty docieplenia sią różne.

Szczegółowe wyliczenia byłe prezentowane na spotkaniach z mieszkańcami poszczególnych budynków.

Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, prosimy zgłaszać je do Zarządu.

U źródła na pewno  uzyskacie Państwo  rzetelną informację, a nie wyssane z palca sensacje, mające budzić niepokój.

 

Niemniej serdecznie zapraszamy na WZ, gdyż będą na nim podejmowane decyzje w bardzo ważnych sprawach, w tym wybory do Rady Nadzorczej.

Przypominamy również, że na mocy nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, obowiązującej od 9.09.2017r. większość z Państwa nabyła prawa członkowskie na mocy ustawy.

Wykorzystajcie wiec Państwo swoje uprawnienia i wyraźcie swoją opinię w głosowaniu nad uchwałami, aby decyzje  o losach Spółdzielni nie zapadały bez Waszego udziału.

Zarząd SM „RYF”