PRÓBA ZABLOKOWANIA TERMOMODERNIZACJI REYMONTA 63

Szanowni Państwo, realizując wolę mieszkańców dotyczącą przeprowadzenia termomodernizacji budynku przy ul. Reymonta 63, Zarząd rozpoczął procedurę  z tym związaną.

Termomodernizacja z uzyskaniem premii termomodernizacyjnej musi być sfinansowana środkami pochodzącymi z kredytu. Warunkiem uzyskania premii jest zaciągnięcie kredytu, którego zabezpieczeniem jest celowy fundusz remontowy – fundusz termomodernizacyjny, a nie zabezpieczenie hipoteczne budynku – o czym wielokrotnie Zarząd informował Państwa na różnych spotkaniach.

Na tych samych zasadach była realizowana termomodernizacja budynku przy ul. Jankowickiej 14, gdzie po pierwszym sezonie grzewczym, po zakończeniu inwestycji, obniżyliśmy koszty centralnego ogrzewania o 37% w stosunku do sezonu wcześniejszego.

 

Po zwołaniu przez Zarząd WZ, do spółdzielni wpłynęły dwa wnioski mieszkańców budynków Reymonta 61 oraz Reymonta 65, o rozszerzenie porządku obrad w sprawie sposobu finansowania termomodernizacji tych budynków. Porządek został rozszerzony.

W dniu 5.11.2018r. został złożony kolejny wniosek mieszkanki budynku R65, będącej członkiem Spółdzielni, podpisany przez:

9 członków z budynku przy ul. Reymonta 65 (6 mieszkań) oraz

2 członków z budynku przy ul. Reymonta 61 (1 mieszkanie)

zgodnie z którym miałaby zostać głosowana uchwała o zaciągnięciu kredytu w wysokości ZERO złotych, co oznacza odstąpienie od termomodernizacji Reymonta 63.

 

Członkowie ci próbują zablokować termomodernizację Reymonta 63 i pozbawić mieszkańców  możliwości pomniejszenia kosztów inwestycji o premię termomodernizacyjną na poziomie 170 tys. zł, a w konsekwencji uzyskania oszczędności w przyszłych kosztach centralnego ogrzewania, które szacowane są na poziomie 83 tys. rocznie.

Dlaczego komuś na tym zależy?!

 

W imieniu Zarządu i  Rady Nadzorczej, apelujemy do Państwa o frekwencję na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, które ma podjąć uchwałę o zaciągnięciu kredytu na termomodernizację Reymonta 63.

Wykorzystajcie Państwo swoje uprawnienia i zagłosujcie zgodnie z wolą mieszkańców Reymonta 63.

 

Zarząd SM „RYF”

Rybnik, dnia 7 listopada 2018r.