Informacja dla mieszkańców – wymiana wodomierzy z modułami radiowymi

Informujemy, że w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy i modułów radiowych, rozpoczęto ich wymianę.

Koszt zakupu wodomierza i modułu radiowego obciąża lokal mieszkalny w kwocie: 232,20 zł brutto(koszt wodomierza 75,60 zł/szt. + koszt modułu radiowego 156,60 zł/szt).

Koszt usługi wymiany i konfiguracji pokrywa Spółdzielnia. Należność za wymienione wodomierze i moduły radiowe może być uregulowana jednorazowo lub max.w 6 ratach, płatnych począwszy od miesiąca następnego po wymianie.

Zarząd SM „RYF”