Zmiana stawek za windy przy ul.Reymonta 63 ABCD i 65 ABC

Zarząd SM „RYF” informuje, że z uwagi na rosnące koszty, niezależne od Spółdzielni, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zmianie stawek za windy.

Nowe stawki obowiązują od 01.01.2019r.

Aneksy czynszowe zostaną dostarczone do Państwa do dnia 15.01.2019r.

Zarząd SM „RYF”