Zaproszenie do składania ofert na remont dachu – Reymonta 63ABCD w Rybniku

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac:

Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Reymonta 63 ABCD w Rybniku

Opis zakresu prac :

-naprawa kominów

-renowacja pokrycia dachu w systemie Hydronylon

Planowany termin rozpoczęcia  prac    czerwiec 2021

Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i weryfikacji przedmiarów robót

Wszelkie pytania kierować : Piotr Kubat tel. 502 276 104.

Oferta powinna zawierać:

  • kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem prac z podziałem na zadania,
  • termin realizacji,
  • okres gwarancji na wykonane prace,
  • termin płatności za wykonane prace,
  • potwierdzenie autoryzacji wykonywania w technologii Hydronylon przez firmę Proof-Tech.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA REMONT DACHU-REYMONTA 63 ABCD”  w terminie do 31.05.2021 r. do godz. 14

w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej”RYF” w Rybniku przy ul.B.Chrobrego 39.

 

 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie podlega ustawie o Zamówieniach Publicznych