Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku 09 czerwiec 2017

ZAWIADOMIENIE W związku z wnioskiem  który wpłynął do Spółdzielni w dniu 25 maja 2016r, popartym przez 12 członków z bloku przy ul. Reymonta 65, Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku, zwołane na podstawie § 26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, zawiadamia się wszystkich członków, że w dniu 9 czerwca 2017r. […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do składania ofert na termomodernizacje budynku

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac: Termomodernizacja  budynku wielorodzinnego przy ulicy Jankowickiej 14 w Rybniku Opis zakresu prac : – ocieplenie ścian zewnętrznych, – ocieplenie stropodachu, – ocieplenie stropu nad piwnicą, – wymiana okien piwnic, – modernizacja instalacji c.o. , oraz pozostałe prace niestanowiące kosztów kwalifikowanych termomodernizacji budynku. Planowany […]

Czytaj dalej


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

ZAWIADOMIENIE   Na podstawie § 26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, zawiadamia się wszystkich członków, że w dniu 9 czerwca 2017r. o godzinie 17.00, w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku przy ulicy Reymonta 69, odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku.   Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: Otwarcie obrad (Przewodniczący […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do składania ofert na prace remontowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac: Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Reymonta 65 B w Rybniku Opis zakresu prac : – ocieplenie ścian maszynowni styropianem -naprawa kominów wraz z przemurowaniem i  dociepleniem wełną mineralną i styropianem -renowacja pokrycia dachu w systemie Hydronylon -ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do składania ofert na prace remontowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac: Wymiana nawierzchni parkingu przy ulicy Reymonta 63 w Rybniku Opis zakresu prac : – zerwanie nawierzchni asfaltowej –przedmiar 930 m2 – wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem – ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – przedmiar 930 m2 – ułożenie krawężników […]

Czytaj dalej


Osiedlowe przepychanki – akt III

Zbliżamy się do kolejnego Walnego Zgromadzenia Członków SM „RYF” i jak co roku „grupa bezimiennych członków”, którzy nie mają odwagi cywilnej podpisać się pod rozpowszechnianymi nieprawdziwymi zarzutami, próbuje wprowadzić w błąd członków Spółdzielni. Przyjmujemy, że jest to tam sama grupa, która złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad zagadnień związanych z podziałem nieruchomości przy ul. […]

Czytaj dalej


Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku – 09 czerwiec 2016

    ZAWIADOMIENIE W związku z wnioskiem który wpłynął do Spółdzielni w dniu 24 maja 2016r, popartym przez 10 członków (tj. 9 członków z bloku przy ul. Reymonta 65 oraz 1 członka z bloku Reymonta 61), Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku, zwołane na dzień 9 czerwca 2016r. o godzinie 17.00, […]

Czytaj dalej


Nowy skład Rady Nadzorczej na lata 2015-2018

2

Rada Nadzorcza: Przewodniczący RN – Andrzej Sieczkowski Z-ca Przewodniczącego RN – Stanisław Kulik Sekretarz RN – Jerzy Bielas Członek RN – Teresa Cyc Członek RN – Grażyna Gatnar Rada Nadzorcza przyjmuje mieszkańców  w każdy drugi wtorek miesiąca  w godzinach 14.00 – 15.30 Zarząd: Prezes Zarządu – mgr inż. Małgorzata Kiwior V-ce Prezes Zarządu – mgr […]

Czytaj dalej