Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku 08 listopad 2018r

ZAWIADOMIENIE W związku z wnioskami,  które wpłynęły do Spółdzielni w dniu 24 października 2018r, popartymi przez 12 członków z bloku przy ul. Reymonta 61 ABCD i 12 członków z bloku przy ul. Reymonta 65 ABC, Zarząd zawiadamia wszystkich członków, że Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku, zwołane na podstawie § 25 ust.4 oraz […]

Czytaj dalej


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, zawiadamia się wszystkich członków, że w dniu 22 czerwca 2018r. o godzinie 17.00, w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku przy ulicy Reymonta 69, odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku. Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: Otwarcie obrad (Przewodniczący Rady Nadzorczej). […]

Czytaj dalej