PRÓBA ZABLOKOWANIA TERMOMODERNIZACJI REYMONTA 63

Szanowni Państwo, realizując wolę mieszkańców dotyczącą przeprowadzenia termomodernizacji budynku przy ul. Reymonta 63, Zarząd rozpoczął procedurę  z tym związaną. Termomodernizacja z uzyskaniem premii termomodernizacyjnej musi być sfinansowana środkami pochodzącymi z kredytu. Warunkiem uzyskania premii jest zaciągnięcie kredytu, którego zabezpieczeniem jest celowy fundusz remontowy – fundusz termomodernizacyjny, a nie zabezpieczenie hipoteczne budynku – o czym wielokrotnie […]

Czytaj dalej


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 25 ust.4 oraz §26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, Zarząd zawiadamia wszystkich członków, że w dniu 8 listopada 2018r. o godzinie 16.30, w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku przy ulicy Reymonta 69, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku. Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: Otwarcie obrad […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do ofert na prace remontowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku ul.B.Chrobrego 39 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac: Wykonanie nawierzchni parkingu i chodnika przy ulicy Chrobrego 39 w Rybniku. Realizacja prac będzie wykonywana  w dwóch etapach w 2018r. i 2019 r. Planowany termin rozpoczęcia  prac I etapu   wrzesień 2018 r. Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i weryfikacji przedmiarów robót Wszelkie pytania kierować : Piotr Kubat tel. 502 276 104 Oferta powinna zawierać: •    kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem prac z podziałem na zadania, •    termin realizacji, •    okres gwarancji na wykonane prace, •    termin płatności za wykonane prace, Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA PARKING CHROBREGO 39”  w terminie do 18.09.2018 r. godz. 14 w siedzibie […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do składania ofert na prace remontowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku ul.B.Chrobrego 39 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac: Wymiana nawierzchni chodnika między budynkami przy ulicy Reymonta 61-63 w Rybniku. Opis zakresu prac : – zerwanie istniejącej nawierzchni – wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem – regulacja pionowa studzienek – ułożenie obrzeży 8/100/30 – ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. […]

Czytaj dalej


OSIEDLOWE PLOTKI KREDYTOWE

W ostatnich dniach pojawiły się w Państwa klatkach ulotki autorstwa mieszkańców bloku przy ul. Reymonta 61D zatytułowane :  „Wyjaśnienie spraw kredytu z Banku przez Spółdzielnię Mieszkaniową RYF”. Odnosząc się do podanych treści ulotek, Zarząd uprzejmie informuje, że ewentualna termomodernizacja z uzyskaniem premii termomodernizacyjnej musi być sfinansowana środkami pochodzącymi z kredytu. Warunkiem uzyskania premii jest zaciągnięcie […]

Czytaj dalej


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, zawiadamia się wszystkich członków, że w dniu 22 czerwca 2018r. o godzinie 17.00, w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku przy ulicy Reymonta 69, odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku. Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: Otwarcie obrad (Przewodniczący Rady Nadzorczej). […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do składania ofert na prace remontowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku ul.B.Chrobrego 39 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac: Wymiana nawierzchni chodnika i wjazdu przy ulicy Marokanów 4 (dawna Kawalca) w Rybniku Opis zakresu prac : – zerwanie istniejącej nawierzchni – wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem – ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – ułożenie krawężników drogowych […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do składania ofert na prace remontowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku  ul.B.Chrobrego 39 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac: Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Reymonta 65 C w Rybniku Opis zakresu prac : – ocieplenie ścian maszynowni styropianem -naprawa kominów wraz z przemurowaniem , dociepleniem wełną mineralną i styropianem -renowacja pokrycia dachu w systemie Hydronylon -ocieplenie stropodachu granulatem z […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do składania ofert na prace remontowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku ul.B.Chrobrego 39 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac: Wymiana nawierzchni chodnika przed budynkiem przy ulicy Reymonta 61 w Rybniku Opis zakresu prac : – zerwanie istniejącej nawierzchni – wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem – ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm – ułożenie obrzeży 8/100/30 Planowany termin […]

Czytaj dalej