Zaproszenie do składania ofert na wymianę nawierzchni chodnika i krawężników

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku, ul.B.Chrobrego 39 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac: -Wymiana nawierzchni chodnika o pow. 251,3 m2 przy ulicy Reymonta 63-65 w Rybniku – z materiału powierzonego. -Wymiana krawężników – 149,5 mb przy ulicy Reymonta 63-65 w Rybniku. Planowany termin rozpoczęcia  prac wrzesień  2019 r. Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i weryfikacji przedmiarów robót Wszelkie pytania kierować : Piotr Kubat tel. 502 276 104 Oferta powinna zawierać: •    kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem prac  z podziałem na zadania, •    termin realizacji, •    okres gwarancji na wykonane prace, •    termin płatności za wykonane prace, Oferty należy składać […]

Czytaj dalej


Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku 06 czerwca 2019r.

ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 25 ust.3 i § 26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, zawiadamia się wszystkich członków, że w dniu 6 czerwca 2019r. o godzinie 1630, w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku przy ulicy Reymonta 69, odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku. Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: Otwarcie […]

Czytaj dalej


Informacja dla mieszkańców – wymiana wodomierzy z modułami radiowymi

Informujemy, że w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy i modułów radiowych, rozpoczęto ich wymianę. Koszt zakupu wodomierza i modułu radiowego obciąża lokal mieszkalny w kwocie: 232,20 zł brutto(koszt wodomierza 75,60 zł/szt. + koszt modułu radiowego 156,60 zł/szt). Koszt usługi wymiany i konfiguracji pokrywa Spółdzielnia. Należność za wymienione wodomierze i moduły radiowe może być uregulowana […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do składania ofert na termomodernizacje budynku

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „RYF” w Rybniku ul.B.Chrobrego 39 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac: Termomodernizacja  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Władysława Stanisława Reymonta 63 ABCD  w Rybniku zgodnie z pozwoleniem nr 1196/6740/2018.  Planowany okres wykonania prac: od styczeń 2019 – do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2019/2020. Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i weryfikacji […]

Czytaj dalej


PRÓBA ZABLOKOWANIA TERMOMODERNIZACJI REYMONTA 63

Szanowni Państwo, realizując wolę mieszkańców dotyczącą przeprowadzenia termomodernizacji budynku przy ul. Reymonta 63, Zarząd rozpoczął procedurę  z tym związaną. Termomodernizacja z uzyskaniem premii termomodernizacyjnej musi być sfinansowana środkami pochodzącymi z kredytu. Warunkiem uzyskania premii jest zaciągnięcie kredytu, którego zabezpieczeniem jest celowy fundusz remontowy – fundusz termomodernizacyjny, a nie zabezpieczenie hipoteczne budynku – o czym wielokrotnie […]

Czytaj dalej


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 25 ust.4 oraz §26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, Zarząd zawiadamia wszystkich członków, że w dniu 8 listopada 2018r. o godzinie 16.30, w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku przy ulicy Reymonta 69, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku. Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: Otwarcie obrad […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do ofert na prace remontowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku ul.B.Chrobrego 39 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac: Wykonanie nawierzchni parkingu i chodnika przy ulicy Chrobrego 39 w Rybniku. Realizacja prac będzie wykonywana  w dwóch etapach w 2018r. i 2019 r. Planowany termin rozpoczęcia  prac I etapu   wrzesień 2018 r. Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i weryfikacji przedmiarów robót Wszelkie pytania kierować : Piotr Kubat tel. 502 276 104 Oferta powinna zawierać: •    kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem prac z podziałem na zadania, •    termin realizacji, •    okres gwarancji na wykonane prace, •    termin płatności za wykonane prace, Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA PARKING CHROBREGO 39”  w terminie do 18.09.2018 r. godz. 14 w siedzibie […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do składania ofert na prace remontowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku ul.B.Chrobrego 39 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac: Wymiana nawierzchni chodnika między budynkami przy ulicy Reymonta 61-63 w Rybniku. Opis zakresu prac : – zerwanie istniejącej nawierzchni – wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem – regulacja pionowa studzienek – ułożenie obrzeży 8/100/30 – ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. […]

Czytaj dalej


OSIEDLOWE PLOTKI KREDYTOWE

W ostatnich dniach pojawiły się w Państwa klatkach ulotki autorstwa mieszkańców bloku przy ul. Reymonta 61D zatytułowane :  „Wyjaśnienie spraw kredytu z Banku przez Spółdzielnię Mieszkaniową RYF”. Odnosząc się do podanych treści ulotek, Zarząd uprzejmie informuje, że ewentualna termomodernizacja z uzyskaniem premii termomodernizacyjnej musi być sfinansowana środkami pochodzącymi z kredytu. Warunkiem uzyskania premii jest zaciągnięcie […]

Czytaj dalej